Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm tiêu biểu
Bài viết xem nhiều

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE

  08/10/2015

 

 

NỘP THUẾ

 

B1

Chuẩn bị giấy tờ (bản chính + bản photo):

+ Đăng kiểm xe

+ Hóa đơn GTGT

+ CMND

+ Bảo hiểm dân sự bắt buộc

B2

Lấy mẫu giấy kê khai nộp thuế tại KHO BẠC QUẬN và điền theo hồ sơ

B3

Đóng tiền thuế và nhận biên lai nộp thuế

B4

Nhận lại đăng kiểm gốc và Hóa đơn GTGT gốc để đăng ký làm biển

 

 

ĐĂNG KÝ BIỂN

 

B1

Chuẩn bị giấy tờ (bản chính + bản photo):

+ Đăng kiểm xe

+ Hóa đơn GTGT

+ CMND và Hộ chiếu (cả bản gốc và photo)

+ Bảo hiểm dân sự bắt buộc

- SHK (nếu kê khai theo địa chỉ CMND thì không cần)

- Trường hợp là công ty: Giấy giới thiệu và bản sao Giấy phép kinh doanh

- Trường hợp là SV: Thẻ SV và Giấy giới thiệu của trường

- Trường hợp là Quân nhân: Giấy CMANND và Giấy giới thiệu của đơn vị công tác

- Trường hợp là Công An: Giấy CMANND và Giấy giới thiệu của đơn vị công tác(bản gốc và photo)

B2

Xin mẫu tờ khai tại nơi đăng ký

B3

Kê khai theo đúng nội dung trên Hóa đơn GTGT

B4

Cà  số khung, số máy

B5

Khám xe

B6

Xếp hàng chờ bấm nút chọn biển

B7

Nộp tiền lấy biển và lấy giấy hẹn

B8

Lấy giấy đăng ký xe sau 01 tuần

 

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả